Wskazówki dla osób testujących program

Umieszczona tutaj wersja jest tzw. wersją rozwojową. Czyli taką, która jest w trakcie opracowywania. Część opcji, głównie ostatnio dodanych, w wersji rozwojowej może nie działać lub działać błędnie. Dlatego nie zaleca się wykonywania testów na plikach z projektami tylko na ich kopiach.

Wskazane jest by pobrany program zainstalować w innym katalogu niż podstawowa, używana wersja programu Kreślarz.

Osoby testujące proszę przede wszystkim o przesyłanie (na adres e-mail podany w dziale Kontakt) informacji o wszelkich nieprawidłowościach napotkanych w programie. Oczywiście również mile widziane będą propozycje zmian, które sprawią, że praca z Kreślarzem będzie jeszcze bardziej wydajna.

Zmiany wprowadzone w stosunku do ostatniej oficjalnej wersji:

+ dodano
* zmieniono/poprawiono
- usunięto
 
wersja 2.91_testowa 
 
+ możliwość wstawienia pionowej linijki na rysunku profilu (wł./wył. menu: Narzędzia > Rysunek > Parametry 2)
+ możliwość określenia kolizji jako "do usunięcia" (skreślenie na rysunku)
+ możliwość określenia średnicy, od której będzie rysowana oś rurociągu
+ możliwość przypisania pliku z konfiguracją do pliku z projektem (menu: Narzędzia > Konfiguracja > Rysunek)
+ możliwość określenia strony rysowania zasuwy w obiekcie "nawiertka"
* sposób określania parametrów obiektu (dla: trójnik, rurociąg, nawiertka) na taki jak w przypadku osadników lub studzienek (czyli w oknie "Parametry obiektu" wywoływanym np. poprzez klawisz F3), a nie jak do tej pory w polu Komentarz po znaku @
+ rysowanie połączenia siodłowego dla obiektu "rurociąg" ze zdefiniowaną rzędną inną niż projektowanego rurociągu
+ możliwość płynnej zmiany rozmiaru okien Edytorów: rur osłonowych, przekrojów, opisów terenu
+ możliwość umieszczenia tekstu komentarza w wielu liniach (linie rozdzielane przez \P)
Brak wersji testowych do pobrania.
Sprawdź ponownie wkrótce.

Bieżąca wersja:3.20

Znajdź nas na Facebooku

Ostatnio na forum

Ocena użytkowników

Przydatność: 4.5
4.5
Łatwość obsługi: 4.6
4.6

Średnia wyliczona na podstawie 10 ostatnich ocen w skali od 1 (bardzo zła) do 5 (bardzo dobra).

Najczęściej tworzone profile

kanalizacyjne: 78%
78%
wodociągowe: 70%
70%
gazowe: 48%
48%
melioracyjne: 26%
26%
oczyszczalnie: 38%
38%
ciepłownicze: 30%
30%

Wyniki tworzone są automatycznie na podstawie 50 ostatnich ankiet wypełnionych przez użytkowników.